2008: Vejen, Kaj Lykke og Breinholtgård - Hovborg Kro


Resultat

3 runder – Brutto
272 - Per Møller

3 runder – Netto
239 - Jørgen Gøtze
244 - Per Møller
246 - Johannes Skovdal
248 - Mogens Riishøj
251 - Otto Dræbye
251 - Bendt-Erik Larsen
251 - Jens Kolding
254 - John Fog
259 - Lars Hansen

Fredag den 15. august – Vejen
80 - Jens Kolding
80 - Svend Sørensen
81 - John Fog
Nærmest flag på par 3 hul
Allan Hansen

Lørdag 16. august – Kaj Lykke
73 - Per Møller
77 - Lars Hansen
77 - Johannes Skovdal
Nærmest flag på par 3 hul

Søndag den 17. august – Breinholtgård 
78 - Jørgen Gøtze
79 - Mogens Riishøj
81 - Bendt-Erik Larsen