Julefrokost lørdag den 30. november

8. november 2019
Mail er sendt ud til alle om julefrokosten.
Vi håber at se rigtig mange til en herlig dag.

Første runde er 16. april 2019

14. april 2019
Nu starter sæsonen ;o)

Hole-in-one på hul 16 - næsten...

14. maj 2019
På årets første gunstart var Knud Harald Hansen meget tæt på verdens første hole-in-one på vores nye hul 16 - 10 cm manglede der...

Godt han er med i Hole-in-one-klubben - er du med?

15. april 2019

Så er det i morgen tirsdag den 16. april, det går løs i Tirsdagsklubben.
Her får I lige de sidste input.

Vi spiller naturligvis efter golfreglerne samt efter de på Korsør Golfklubs 

hjemmeside anførte lokale regler, idet dog vi i Tirsdagsklubben, som vedtaget på sidste generalforsamling, ikke spiller med E-5 reglen. Reglen er beskrevet på Korsør Golfklubs hjemmeside under lokale regler.

Der spilles ikke med oplæg på fairways (efter aftale med greenkeeperen).

Vær opmærksom på at der naturligvis er lempelse for alle unormale overfladeforhold, herunder anlægsarbejder.

Opmærksomheden henledes endvidere på, at vi har fortrinsret til tee-tiderne i perioden 15.00-16.50.

Tiderne kan bookes af Tirsdagsklubbens medlemmer op til 14 dage forud for spilletidspunkt, men frigives 4 døgn før (torsdag aften kl. 2400), hvorefter alle kan booke tiderne.

Ligesom sidste år spilles der igen i år tættest på flaget i førsteslaget på alle par tre-hullerne og tættest på flaget i 2. slaget på hul 18. Der er kun en præmie pr. hul.

Sluttelig opfordrer vi til at I holder jer orienteret om Tirsdagsklubben på hjemmesiden.

Med ønsket om et fantastisk golf år 2019

Formandskabet

15. april 2019

Så er det i morgen tirsdag den 16. april, det går løs i Tirsdagsklubben.
Her får I lige de sidste input.

Vi spiller naturligvis efter golfreglerne samt efter de på Korsør Golfklubs 

hjemmeside anførte lokale regler, idet dog vi i Tirsdagsklubben, som vedtaget på sidste generalforsamling, ikke spiller med E-5 reglen. Reglen er beskrevet på Korsør Golfklubs hjemmeside under lokale regler.

Der spilles ikke med oplæg på fairways (efter aftale med greenkeeperen).

Vær opmærksom på at der naturligvis er lempelse for alle unormale overfladeforhold, herunder anlægsarbejder.

Opmærksomheden henledes endvidere på, at vi har fortrinsret til tee-tiderne i perioden 15.00-16.50.

Tiderne kan bookes af Tirsdagsklubbens medlemmer op til 14 dage forud for spilletidspunkt, men frigives 4 døgn før (torsdag aften kl. 2400), hvorefter alle kan booke tiderne.

Ligesom sidste år spilles der igen i år tættest på flaget i førsteslaget på alle par tre-hullerne og tættest på flaget i 2. slaget på hul 18. Der er kun en præmie pr. hul.

Sluttelig opfordrer vi til at I holder jer orienteret om Tirsdagsklubben på hjemmesiden.

Med ønsket om et fantastisk golf år 2019

Formandskabet

Vi spiller IKKE med E-5

14. april 2019
Den nye E-5 regel lokalregel i Korsør Golf Klub med at droppe fremme med 2 slags straf spiller vi IKKE med i Tirsdagsklubben.

Årsagen er at vi ønsker - som der også er udtrykt stort ønske om på Generalforsamlingen - at bibeholde slagspillet med alle det finesser og finurligheder, så en 13-14-15 eller 16'er også kan finde vej til scorekortet (forhåbentlig med meget store mellemrum)

Fortrinsret til Tirsdagsklubben

10. april 2019

I lighed med de andre klubber-i-klubben har vi i Tirsdagsklubben nu fået fortrins-ret til at booke.
 
I praksis fungerer det ved at vi har leveret en liste til Hans Henrik Burkal på kontoret med alle medlemmer af Tirsdagsklubben.
 
Det er således alene dem der kan booke op til 14 dage før. 
 
Vi sørger løbende for at nye medlemmer bliver opdateret i Golfbox så de får samme mulighed.
 
Tiderne bliver frigivet 4 dage før tirsdags-runden (=torsdagen kl. 24.00) hvorefter alle kan booketiderne.
 
Vi håber det gør det lidt nemmere - især for de arbejdsramte - at finde tider der kan passes ind i deres kalender.